türkçe konuşanlar için temel ispanyolca - ispanyolca telaffuz

ispanyolca hakkındaki tüm yazılarım


 

     ispanyolca ufak bazı istisnalar dışında, tam olarak yazıldığı gibi okunur. bu konuda türkçeye çok benzer. bir kere okuma kurallarını öğrenen kişi her şeyi rahatlıkla okuyabilir. tabi ki ağızda, yani harflerin ağızdan çıkarken yarattığı seslerde ufak değişiklikler vardır, bu değişiklikler zamanla ve konuştukça yerine oturur, ki her bölgenin ve ülkenin kendine has ağız özellikleri bulunur, ayrıyetten sokak jargonunda değişiklikler vardır. ama şunu söyleyebilirim ki, ispanyolca konuşan biri, hangi ülkeden olursa olsun, diğer ispanyolca konuşan herhangi bir ülkede hiç sıkıntı çekmeden iletişim kurabilecektir. Bu sömürgecilik zamanı ispanyasının gerçekleştirdiği bir şeydir, ve belki de gerçekleştirdiği tek iyi şeydir, çünkü, yüzlerce farklı şive ve dil konuşan güney amerika yerlisini ortak bir dile kavuşturmuştur. birçok toplum eski dillerini de muhafaza etmeyi başarmıştır. ispanyolcaya hakim bir kişi brezilyada konuşulan portekizceyi de iki haftalık bir alışma sürecinden sonra %90 oranında anlayıp konuşmaya başlayabilir.

 

 

>>>birden ona kadar dinleyin<<<

 

ispanyolca okunuş - telaffuz kuralları

 

sesli harfler: 

a - e - i - o - u

 

1 - g harfi

 

ga: ga
ge: he
gue: ge
gi: hi
gui: gi
go: go
gu: gu


yani g harfi ince seslilerle okunduğunda h diye okunur. h diye okunmadığı zamanlar için ise U harfini araya yerleştirme numarası icat edilmiş


örnek: guevara (gevara)   guerrero (gerrero)

ispanyolcada R harfi biraz daha baskın söylenir. (tırtlatarak)


2 - c harfi

 

ca: ka
ce: se
ci: si
co: ko
cu: ku

yani ince seslilerde s, kalın seslilerde k diye okunur.

castro: kastro
cena:   sena
ciudad: siudad
costa: kosta
cuanto: kuanto


3 - J harfi

 

H diye okunur

Juan: huan       John
Jueves: hueves   perşembe
juego: huego  oyun


4 - ñ harfi

 

ny diye okunur
año : anyo      yıl
mañana: manyana sabah
niño: ninyo     çocuk

 

5 - çentik

 

bulunduğu heceye vurgu yapılır

conversación : konversasyon   o harfi vurgulu
miércoles    : mierkoles      e harfi vurgulu
adiós      : adios          o harfi vurgulu

 

6 -  z harfi

 

s diye okunur. z sesi ispanyolcada kullanılmaz. ama portekizcede vardır

marzo: marso
vez: ves

 

7 - h harfi

 

kelime başında ise okunmaz. diğer durumlarda okunur

hombre: ombre  adam
hola: ola      selam
hora: ora      saat
huevo: uevo    yumurta

ch: ç
sh: ş

 

8 - ll (çift l)

 

y diye okunur. buenos aires ve çevresinde şj gibi okunur, bazı yerlerde c ye kaçan bir y gibi okunur.

llave:  yave
lluvia: yuvia
lleno:  yeno

 

9 - ispanyolca'da vurgu nerde yapılır?

 

vurguların doğru yerde yapılması konuşmanın kolay anlaşılması, ve akıcı olması açısından mühimdir. ispanyolcada genel bir kural şudur: vurgu son heceden bir öncesinde yapılır. örneğin Türkçede genellikle son hecede yapılır (asansör, bukalemun, otobüs). ispanyolcada iki heceli kelimelerde ilk heceye vurgu yapılır (yine sondan bir önceki sayılır). mek, mak eki olan -ir, -er, -ar kullanıldığında eklere vurgu yapılır. istisnai tüm durumlarda çentik kullanılır.

 

 

tüm diğer harfler, bizdeki gibi okunur. yani yukarıda sadece istisnaları sıraladım.

artık okumayı öğrendiğinize göre, pratik konuşma dersimize başlayabiliriz...

 

 


 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !